Provozní řád

Provozní řád Hanáckých stezek

Stezky jsou určeny pro horská kola. Buďte si vědomi, že jízda po stezkách je pouze na vlastní nebezpečí, proto dodržujte následující ustanovení:

 • Jezdi podle svých schopností.
 • Zkontroluj před jízdou technický stav svého kola.
 • Sleduj značení!
 • Jezdi pouze vyznačeným směrem.
 • Zastavuj jen na vhodných a přehledných místech.
 • Nejezdi sám.
 • Dodržuj dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.
 • Používej vhodné oblečení a vybavení.
 • Používej vždy přílbu a rukavice.
 • Buď obezřetný při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.
 • Místa, která se ti zdají obtížná, nejdříve prohlédni.
 • Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezek a lesa.
 • Nezapomínej, že se nacházíš v lese, kde může někdy spadnout suchá větev nebo číhat čerstvě vyvrácený strom.
 • Nejezdi na stezky při silném větru.
 • Nejezdi na stezky pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 • Na mapě je označen červený kříž pro příjezd sanitky.
 • Vjezd na stezky je povolený jen na kole a s cyklistickou přilbou. Stezky nejsou určené pro motorová vozidla.
 • Návštěvníci zodpovídají za své osobní věci. Doporučujeme je nikdy nenechávat bez dozoru.
 • Je zakázáno znečišťovat les odpady a odpadky.
 • Je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.


Subjekt odpovídající za Hanácké stezky

Spolek Bikers Minds z.s., se sídlem Nerudova 3455/45, 796 01 Prostějov, IČ: 033 74 611

Odpovědný vedoucí: Roman Hájek        Tel. Číslo: 776773024